Analfabetyzm częścią naszej kultury

Według badań międzynarodowych organizacji PISA i OECD, blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rozumie, ale w niewielkim stopniu. 75% Polaków nie dostrzega żadnego związku między wykresem prezentującym sprzedaż petard w zestawieniu z innym wykresem uwzględniającym liczbę wypadków.

Źródła: RFI  „Analfabetyzm nadal problemem” | Przegląd „Kraj wtórnych analfabetów”