15% przepisów UE uchwalanych jest jawnie

Obecnie 85 proc. całego prawa UE uchwalają urzędnicy służby cywilnej z państw członkowskich i KE pracujący niejawnie w 300 grupach podlegających Radzie Ministrów w Brukseli. Przepisy są sporządzane przez 3 tys. innych tajnych grup roboczych przy Komisji. Jedynie 15 proc. przepisów UE jest uchwalanych na posiedzeniach Rady Ministrów, w których osobiście mogą brać udział ministrowie. Wybrani przedstawiciele z parlamentów krajowych lub Parlamentu Europejskiego również nie są dopuszczeni do udziału w tych posiedzeniach.